Jeugdbeleid

QUE?
schema jeugdbeleid


Het gemeentelijk jeugdbeleid omvat alle beslissingen en acties van het gemeentebestuur die te maken hebben met de leefwereld van de Kalmthoutse jongeren. Kort gezegd, jeugdbeleid is het beleid gericht op kinderen en jongeren.
 
Het jeugdbeleid beperkt zich niet alleen tot de jeugddienst van de gemeente. In Kalmthout tracht het schepencollege bij veel beleidsbeslissingen de zogenaamde ‘jeugdtoets’ toe te voegen. Dit houdt in dat zij bij een maatregel nadenken welke effecten dit zou hebben voor de kinderen en jongeren van de gemeente.
 
Ook andere gemeentediensten werken vaak rechtstreeks of onrechtstreeks naar jongeren toe. Enkele voorbeelden:
jongen turnen

  • De dienst ruimtelijke ordening plant bij een verkaveling van een nieuwe wijk een buurtspeelpleintje in;
  • De cultuurdienst organiseert een poëziewedstrijd voor kinderen;
  • De sportdienst organiseert in de zomervakantie sportkampen voor kinderen;
  • De dienst mobiliteit zorgt ervoor dat kinderen veilig naar school kunnen gaan dankzij het schoolvervoersplan;
  • De milieudienst denkt mee na over een duurzaam evenement;
  • De technische dienst helpt verenigingen mee bouwen aan hun jeugdlokalen;
  • De communicatiedienst hielp mee deze jeugdwebsite te ontwikkelen en schrijft vaak artikels voor jongeren in de ‘Tussen Hei en Maatjes’;
  • ...

Het Kalmthoutse jeugdbeleid stond tot nu toe helemaal omschreven in het jeugdbeleidsplan. In 2013 wordt het jeugdbeleid mee opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente, waarin het volledige gemeentebeleid wordt uitgestippeld.